Oferta

Zakres wykonywanych robót:

Energetyka:

 • linie kablowe niskiego napięcia i średniego napięcia
 • stacje transformatorowe
 • rozdzielnie główne
 • złącza kablowe
 • przyłącza kablowe

Instalacje silnoprądowe:

 • instalacje elektryczne
 • instalacje odgromowe
 • oświetlenie wnętrz
 • oświetlenie terenu
 • iluminacje budynków
 • rozdzielnice elektryczne
 • szynoprzewody
 • układy SZR
 • ogrzewanie elektryczne
 • remonty instalacji elektrycznych
 • konserwacja instalacji elektrycznych
 • zasilanie placu budowy
 • oświetlenie placu budowy
 • rozdzielnice budowlane

Prace kontrolno-pomiarowe:

 • pomiary rezystancji izolacji instalacji i urządzeń
 • pomiary rezystancji kabli i przewodów
 • pomiary rezystancji uziemień
 • pomiary impedancji pętli zwarcia
 • pomiary instalacji odgromowych
 • badania wyłączników różnicowoprądowych
 • pomiary natężenia oświetlenia
 • przeglądy pięcioletnie instalacji elektrycznych

Inne:

 • grawerowanie oznaczników na przewody i kable
 • grawerowanie tabliczek znamionowych
 • grawerowanie tabliczek opisowych rozdzielni itp